Портфолио работ

Велюр MIKAELA 25 000 циклов
Обновлен 27 декабря 2020
Термо-Велюр Filin 25 000 циклов
Обновлен 27 декабря 2020
Термо- велюр FLEUR 25000 циклов
Обновлен 27 декабря 2020
Рогожка EXCEL 30000 циклов
Обновлен 27 декабря 2020
Термо- велюр QUADRO 25000 циклов
Обновлен 27 декабря 2020
Термо-велюр Zetta 25000 циклов
Обновлен 27 декабря 2020
Велюр MASERATTI
Обновлен 10 января 2019
Велюр Velutto 60 000 циклов
Обновлен 27 декабря 2020
Рогожка Craft 50000 циклов
Обновлен 26 декабря 2020
Цвет массива бука HoReCa
Обновлен 09 января 2019